Giáo trình Vi Sinh Vật Học – Pgs.Ts.Kiều Hữu Ảnh, 255 Trang

http://www.thuvienso.info Trong chương trình giảng dạy các môn học thuộc ngành sinh học ở bậc đại học, bài tập là một bộ phận không thể thiếu, tuy nhiên ở nước ta, bài tập còn chưa được chính thức đưa vào các giáo trình. Do vậy, sinh viên thường gặp nhiều lúng túng khi tham dự các kỳ thi kết thúc môn học hay các cuộc thi tuyển tìm việc làm trong và ngoài nước. Đó là chưa kể trong nhiều cuộc phỏng vấn tuyển người làm hiện nay, tiếng Anh thường được dùng như một ngôn ngữ chính thức hoặc ít ra cũng được sử dụng để đánh giá trình độ. Rõ ràng, nếu không được chuẩn bị tốt, kết quả thi có thể không tương xứng với sức học và kiến thức của người được dự tuyển.
Cuốn sách này được viết ra nhằm giúp các sinh viên sinh học có điều kiện làm quen với một số dạng bài tập cơ bản trong giáo trình Vi sinh vật học, một trong những môn học chủ chốt của các ngành sinh học và công nghệ sinh học. Sách được viết dưới dạng song ngữ Việt – Anh để sinh viên có thể bước đầu làm quen với cách diễn đạt các ý tưởng của mình bằng tiếng Anh là thứ ngôn ngữ hiện đang được ưa dùng.
Mục Lục:
Lời nói đầu
Chương 1: Lược sử phát triển của vi sinh vật học
Chương 2: Cấu trúc và chức năng tế bào
Chương 3: Các khái niệm cơ bản về virut học
Chương 4: Trao đổi chất ở vi sinh vật
Chương 5: Dinh dưỡng và sinh trưởng ở vi sinh vật

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Kiều Hữu Ảnh
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?kln0wrs1ki5p4i2
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *