Giới thiệu về Unix: Một số thao tác cơ bản trên Unix, 109 Trang

I.  Tổng quan hệ điều hành UNIX 
1.  Hệ điều hành Unix
2.  Các đặc điểm cơ bản
II.  Lệnh và tiện ích cơ bản 
1.  Các lệnh khởi tạo
2.  Các lệnh hiển thị
3.  Định hướng vào ra
4.  Desktop:
5.  Các lệnh thao thư mục và tác file
6.  In ấn
7.  Thư tín
8.  Quản lý tiến trình
9.  Kiểm soát quyền hạn và bảo mật
10. Lưu trữ và hồi phục dữ liệu
11.  Các thao tác trên mạng
III.  Thâm nhập hệ thống – Các lệnh căn bản 
1.  Bắt đầu và kết thúc phiên làm việc-Xác lập môi trường hệ thống
2.  Các lệnh hiển thị
3.  Định hướng vào ra và  đường ống:
4.  Desktop:
5.  Các lệnh thao tác trên thư mục, file
6.  In ấn
7.  Thư tín điện tử
8.  Quản lý tiến trình
9.  Các lệnh liên quan bảo mật và quyền hạn
10. Lưu trữ và hồi phục dữ liệu
11.  Các thao tác trên mạng
IV.  Lập trình Shell 
1.  Các đặc tính cơ bản
2.  Lập trình shell
V.  Starting Up and Shutting Down
1.  Booting the System
2.  Shutting Down the System
VI.  Managing processes 
1.  Processes
2.  Process scheduling
3.  Process priorities
VII.  Security 
1.  Security datafiles
2.  Group and User administration
3.  System access permissions
4.  Acounting
VIII.  File System and Disk Administration 
1.  Cấu trúc thư mục trên Unix
2.  Creating file systems
3.  Mounting and unmounting file systems
4.  Managing disk use
5.  Checking file system integrity
6.  Backup and restore
IX.  Printer administration 
X.  Network administration 
1.  UUCP (Unix to Unix copy)
2.  TCP/IP and Neworks
3.  NFS (Network File System)
4.  Mail
5.  UNIX client

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 741KB

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?jeklgeyase1
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *