Hệ quản trị CSDL SQL Server 2000 – Phạm Thị Hoàng Nhung, 211 Trang

 

xzc
o Tổng quan SQL Server 2000
o Thiết kế và thực thi cơ sở dữ liệu
o T-SQL Programing
o Giao dịch và Khoá
o Bảo mật và Quản lý người dùng
o T-SQL và SQL nâng cao
o Ràng buộc dữ liệu và Chỉ số
o Khung nhìn và Con trỏ
o Thủ tục
o Trigger
o Sao lưu và Phục hồi
o Chuyển đổi giữa các loại cơ sởdữ liệu
o Kiến trúc nhân bản

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Thị Hoàng Nhung
Kiểu tập tin : PDF

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?vjnimjo21ge
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *