Hệ thống điều khiển tự động thủy lực – Ts.Trần Xuân Tùy, 216 Trang

czxTruyền động thủy lực trong máy công cụ, thiết bị… thuộc lĩnh vực kỹ thuật tiên tiến trong cơ khí hóa và tự động hóa quá trình sản xuất công nghiệp. Với cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện thời thì truyền động thủy lực phát triển mới và công nghệ cao hơn. Đó là điều khiển tự động hệ thủy lực cho các máy công cụ, trung tâm gia công CNC, dây chuyền tự động linh hoạt robot hóa… Việc đào tạo đội ngũ kỹ thuật và chuyên gia lĩnh vực này ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa là rất quan trọng và cấp thiết.
Những năm trớc đây, việc đào tạo ngành cơ khí trong các trờng đại học kỹ thuật – công nghệ, có giảng dạy, thí nghiệm, thiết kế tốt nghiệp, viết giáo trình, sách tham khảo về truyền động thủy lực trong máy công cụ và thiết bị nhưng còn ít hoặc cha đề cập đến phần hiện đại đáp ứng cho quá trình công nghiệp hóa, tự động hóa ở trình độ cao. Đó là điều khiển tự động hệ thống thủy lực. Để viết quyển sách này, tác giả đã dμnh nhiều thời gian khảo cứu lý thuyết, xây dựng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn, cũng nh tham quan, thực tập và tiến hμnh thí nghiệm ở nớc ngoμi về lĩnh vực điều khiển tự động thủy lực.
Chương 1 tổng hợp cơ bản và có tính hệ thống, phân tích, tính toán các thông số chính trong mạch truyền động thủy lực. Chương 2 trình bμy các đặc trng chủ yếu nh độ đμn hồi của dầu, độ cứng thủy lực, tần số dao động riêng … nhằm phục vụ cho nghiên cứu động lực học của truyền động thủy lực ở chương 3, kết quả này giúp cho việc nghiên cứu điều khiển hệ thủy lực làm việc ổn định, tin cậy, chính xác. Nội dung ở chương 2 khá súc tích và mới. Từ chương 4 đến 7 trình bμy các nội dung chính với phơng pháp tính toán thiết kế mới và hiện đại. Tác giả viết trên cơ sở ứng dụng điều khiển học kỹ thuật để phân tích sai số, xác định hμm truyền của một số mạch điều khiển, điều khiển vị trí, vận tốc, tải trọng với các phần tử điều khiển cơ bản trong hệ điều khiển tự động thủy lực nh van điều khiển, bộ khuếch đại, các loại cảm biến …. Từ đó tính toán và thiết kế các mạch điều khiển tự động thủy lực với nhiều ví dụ cụ thể có chọn lọc.
Phần tin học ứng dụng để phục vụ cho nghiên cứu, thiết kế, thí nghiệm điển hình về điều khiển tự động hệ thủy lực, cũng nh điều khiển tự động thủy-khí, tác giả đã thực hiện và thu đợc kết quả đáng kể, còn đợc tiếp tục ở tμi liệu sau. Trên cơ sở 28 tμi liệu tham khảo đợc công bố những năm gần đây tác giả đã viết quyển sách này, cùng với quyển ” Điều khiển tự động trong lĩnh vực cơ khí” (Nhμ xuất bản Giáo dục- 1998) tạo ra sự kết hợp hoμn chỉnh hớng chuyên môn hẹp và hiện đại của ngành cơ khí, giúp cho công việc giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực truyền động và điều khiển tự động hệ thủy lực có hiệu quả cao.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trần Xuân Tùy
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?7yt3j1mrcbnvmc0
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *