Hóa Học Hữu Cơ 3 – Pgs.Ts.Đỗ Đình Rãng | Đặng Đình Bạch, 379 Trang

zxcCuốn sách Hóa học hữu cơ 3 được biên soạn theo chương trình đào tạo Cử nhân khoa học hóa học đại học sư phạm đã được Hội đồng bộ môn hóa học các trường đại học sư phạm thông qua ngày 29/3/2000 do yêu cầu mới về đào tạo giáo viên phổ thông trung học. Tiếp theo cuốn “Hóa học hữu cơ 2” cuốn “Hóa học hữu cơ 3” gồm 5 chương:
Chương 13: Hợp chất chứa Nitơ
Chương 14: Các hợp chất dị vòng
Chương 15: Hidroxicacbonyl và Gluxit
Chương 16: Amino Axit-Protein
Chương 17: Hợp chất cao phân tử (Polime)

Mỗi chương có thể chia thành nhiều bài, trong mỗi chương hoặc mỗi bài, các tác giả trình bày theo hệ thống: Đồng phân và danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lí, tính chất hóa học, giới thiệu một số hợp chất tiêu biểu và ứng dụng. Nội dung các chương bao gồm các kiến thức khoa học, hiện đại, hệ thống và luôn luôn liên hệ với thực tế đời sống, sản xuất.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đỗ Đình Răng
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?1duahu2pv9gwm75
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *