Kỹ Thuật Nhiệt Điện – Phan Quang Xưng | Hoàng Ngọc Đồng, 141 Trang

http://www.thuvienso.info Quyển Giáo trình “Kỹ thuật nhiệt điện” này được biên soạn theo đề cương chi tiết đã được duyệt, dùng cho sinh viên khoa Điện hệ chính qui, tại chức các trường Đại học Kĩ thuật. Giáo trình này cũng có thể dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành kĩ thuật hệ cao đẳng hoặc làm tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật các ngành Nhiệt và các ngành có liên quan. Nội dung giáo trình gồm 4 phần:
Phần thứ nhất: Giới thiệu chung về các loại nhà máy điện. Phần thứ hai là Thiết bị lò hơi. Phần này gồm 5 chương, trong đó trình bày các khái niệm chung về nhà máy điện, nguyên lý làm việc và đặc điểm cấu tạo của các bộ phận lò hơi . Phần thứ ba là Tua bin hơi hơi và khí. Phần này gồm 4 chương, trong đó trình bày nguyên lý làm việc của Tua bin hơi và tuốc bin khí, các loại tua bin để sản xuất điện năng và nhiệt năng và đặc điểm cấu tạo các bộ phận của Tua bin.  Phần thứ t− là nhà máy điện. Phần này gồm 2 chương, trong đó trình bày các khái niệm chung về nhà máy điện, các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và các thiết bị phụ của nhà máy điện.
TS. Hoàng Ngọc Đồng biên soạn các chương: 1, 2, 3, 4, 5 và 10. PGS.TSKH. Phan Quang X−ng biên soạn các chương 6, 7, 8, 9,và 11. Các tác giả mong được tiếp nhận và cảm ơn các ý kiến góp ý về nội dung và hình thức của quyển giáo trình này. Th− góp ý gửi về theo địa chỉ: Khoa Công nghệ nhiệt – Điện lạnh, Trường Đại học Kĩ thuật-Đại học Đμ Nẵng, Hòa Khánh-Liên Chiểu TP. Đμ Nẵng.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phan Quang Xưng
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 4.43 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?3aryh4g9zdbz9qm
[/like-gate]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *