Lắp đặt và sửa chữa máy – Ts.Đinh Minh Diệm, 122 Trang

Chương 1 Những vấn đề chung

1.1 Sự phát triển của máy móc thiết bị

1.2 Một số khái niệm về máy và chi tiết máy

1.3 Các loại chuyển động

1.4 Các truyền động trong máy

1.5 Các loại mối lắp

1.6 Phân loại thiét bị máy móc

1.7 Nhu cầu về lắp đặt và sửa chữa máy

Chương 2 Các trạng thái kỹ thuật của máy

2.1 Khái niệm về sửa chữa và tháo lắp máy.

2.2 Một số khái niệm về trạng thái kỹ thuật của máy

2.3 Các giai đoạn lμm việc của máy

2.4 Sự hư hỏng của các chi tiết máy

2.5 Ăn mòn kim loại

2.6 Nguyên nhân của mμi mòn.

2.7 Ví dụ về sự mμi mòn các bề mặt điển hình.

2.8 Dấu hiệu mμi mòn.

2.9 Các yếu tố chính của quá trình mμi mòn và ảnh hưởng của chúng đến hao mòn chi tiết.

2.10 Phương pháp xác định hao mòn

2.11 Độ mòn giới hạn cho phép

2.12 Ma sát và bôi trơn.

Chương 3 Các phương pháp kiểm tra chi tiết máy và máy

3.1Các phương pháp kiểm tra không phá huỷ

3.2 Các phương pháp kiểm tra phá huỷ

3.3 Một số dụng cụ kiểm tra

Chương 4 Các phương pháp sửa chữa và nâng cao độ bền của máy

4.1 Các khái niệm chung

4.2 Tổ chức sửa chữa và các dịch vụ sửa chữa

4.3 Các hình thức sửa chữa

4.4 Tổ chức nơi sửa chữa

4.5 Các phương pháp sửa chữa

Chương 5 Quy trình công nghệ tháo và lắp máy

5.1 Công nghệ tháo máy

5.2 Một số dụng cụ và thiết bị dùng cho tháo máy

5.3 Sơ đồ tóm tắt quy trình công nghệ tháo máy

5.4 Sơ đồ tóm tắt quá trình sửa chữa máy

5.5 Lμm sạch máy và chi tiết máy

5.6 Công nghệ lắp ráp trong sửa chữa máy

5.7 Các phương tiện vận chuyển và đồ gá để tháo lắp máy

Chương 6 Các phương pháp sửa chữa và phục hồi

6.1 Khái niệm về sửa chữa phục hồi.

6.2 Phân loại các phương pháp phục hồi sửa chữa

6.3 Một số dạng hư hỏng và phương pháp phục hồi

6.4Các phương pháp ứng dụng để sửa chữa phục hồi

Chương 7 Mạ kim loại

7.1Các khái niệm chung về quá trình mạ

7.2 Sơ đồ nguyên lý mạ điện

7.3 Đặc điểm phương pháp mạ phục hồi

7.4 Quy trình mạ

7.5 Mạ crôm

7.6 Mạ ni ken

7.7 Mạ đồng

Chương 8 Sửa chữa phục hồi bằng phương pháp hμn

8.1 đặc điểm chung

8.2 Khái niệm về hμn đắp kim loại

8.3 Hợp kim hoá mối hμn đắp

8.4 Chọn vật liệu hμn đắp

8.5 Hμn đắp một số chi tiết điển hình

8.6 Tính hμn của một số kim loại và hợp kim.

8.7 Chọn kích th−ớc mối hμn và b−ớc hμn hợp lý khi hμn d−ới lớp thuốc

8.8 Hμn đắp bằng phương pháp hμn điện xỷ

8.9 Hμn đắp bằng điện cực không nóng chảy.

8.10 Hμn đắp bằng ma sát

8.11 Hμn đắp trong môi tr−ờng khí bảo vệ

8.12 Hμn rung

8.13 Hμn đắp phục hồi một số dạng chi tiết.

Chương 9 Phục hồi bằng phun đắp

9.1 Khái niệm

9.2 ứng dụng

9.3 Đặc điểm của phun phủ vật liệu

9.4 Sự hình thμnh lớp phun phủ

9.5 Phân loại các phương pháp phun phủ

9.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến phun đắp

9.7 Tính chất cơ lý của lớp kim loại phun đắp

9.8 Thiết bị phun

9.9 Công nghệ phun

9.10 Chế độ phun đấp đặc tr−ng

Chương10 Sửa chữa phục hồi bằng biến dạng dẽo

10.1 Các loại biến dạng kim loại

10.2 Các phương pháp gia công biến dạng phục hồi kích th−ớc

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đinh Minh Diệm
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?0fz1xk1fbtj
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *