[Luận văn] Thiết Kế và Mô Phỏng Thang Máy với PLC – Doãn Hoàng Mai

 

Chương I:  Nghiên cứu phân tích cấu trúc thang máy
–  Giới thiệu thang máy
– Phân loại  thang máy
– Trang thiết bị cơ khí của thang máy
– Hệ thống mạch điện của thang máy
Chương II:  khảo sát đặc tính của thang máy và các yêu cầu điều khiển
– Khảo sát đặc điểm của thang
– Tính chọn công suất động cơ chuyền động thang máy
– Các hệ truyền động dùng trong thang máy
– Đặc điểm đặc trng cho chế độ làm việc của hệ truyền động thang máy
– Ảnh hởng của tốc độ, gia tốc và độ giật đối với hệ truyền động thang máy
– Dừng chính xác buồng thang
– Hệ  biến tần động cơ và hệ thống điều khiển pLc
Chương III: xây dựng hệ thống điều khiển và lập trình điều khiển thang máy
– Phơng pháp mô tả mạch trình tự
– Tổng hợp mạch trình tự
– Xây dựng các khối chức năng chính của thang
– PLC
Chương IV:  xây dựng mô hình mô phỏng thang máy
– Xác định các vấn đề sẽ mô phỏng
– Xây dựng kết cấu cho mô hình mô phỏng
– Xây dựng kế hoạch mô phỏng và kiểm nghiệm trên thực tế

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Doãn Hoàng Mai
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 904MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?6dj6empxtp9n8dg
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *