Lý thuyết điều khiển tự động – Trần Đình Khôi Quốc, 79 Trang

 

http://www.thuvienso.info
Điều khiển học là khoa học nghiên cứu những quá trình điều khiển và thông tin trong các máy móc sinh vật. Trong điều khiển học, đối tượng điều khiển là các thiết bị, các hệ thống kỹ thuật, các cơ chế sinh vật….
Điều khiển học nghiên cứu quá trình điều khiển các đối tượng kỹ thuật được gọi là điều khiển học thuật. Trong đó “Điều khiển tự động” là cơ sở lý thuyết của điều khiển học kỹ thuật.
Khi nghiên cứu các qui luật điều khiển của các hệ thống kỹ thuật khác nhau, người ta sử dụng các mô hình toán thay thế cho các đối tượng khảo sát. Cách làm này cho phép chúng ta mở động phạm vi nghiên cứu và tổng quát bài toán điều khiển trên nhiều đối tượng có mô tả toán học giống nhau.
Môn học Điều khiển tự động cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về xây dựng mô hình toán học của một đối tượng và của cả hệ thống. Trên cơ sở đó, sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá chất lượng của hệ thống điều khiển. Ngoài ra, bằng các phương pháp toán học, sinh viên có thể tổng hợp các bộ điều khiển thích hợp để hệ thống đạt được các chỉ tiêu chất lượng đề ra.
Mở đầu
Chương 1 – Mô tả toán học các phần tử và hệ thống điều khiển tự động
Chương 2 – Đặc tính động học của các khâu và của hệ thống trong miền tần số
Chương 3 – Tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động
Chương 4 – Chất lượng của quá trình điều khiển
Chương 5 – Nâng cao chất lượng và tổng hợp hệ thống
Chương 6 – Hệ thống điều khiển gián đoạn

Phục lục

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trần Đình Khôi Quốc
Kiểu tập tin : PDF

 
 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?7yt3j1mrcbnvmc0
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *