MÁY CẮT KIM LOẠI

Môn học máy cắt kim loại là một môn chuyên ngành, nhằm đáp ứng cho sinh viên có kiến thức về các chuyển động học trong ngành cơ khí chế tạo, từ đó xác định từ các hình dáng chi tiết gia công, phương pháp tạo hình, chuyển động tạo hình, hình thành sơ đồ kết cấu động học. Sau khi hình thành kiến thức cơ bản trên, sinh viên thể hiện kỹ năng đọc bản vẽ sơ đồ động cho từng máy điển hình, cách điều chỉnh máy gia công cụ thể, các cơ cấu nguyên lý máy, cách bố trí các đường truyền động.

Ngoài các kiến thức cơ bản trên, môn học còn làm nền tảng cơ bản cho các môn học khác như Công nghệ Chế tạo máy, Thiết kế máy cắt kim loại, Công nghệ sửa chữa máy v. v… Với các yếu tố trên người soạn cố gắng tổng hợp các kiến thức của các thầy giáo đi trươc để hình thành tập bài giảng và chỉ mong tóm gọn, giới thiệu những nội dung cơ bản nhất đễ sinh viên có thể nhận thức các dạng chuyển động gia công cơ, các cơ cấu nguyên lý máy được áp dụng trong máy các kim loại. Từ đó có thể phát triển áp dụng vào trong các thiết bị máy khác trong nền công nghiệp hiện tại và tương lai. Rất mong được sự đóng góp của các Thầy cô và các Sinh Viên

Nội dung Lời nói đầu 2 Chương 1: Đại cương về Máy cắt kim loại 4 I- Khái niệm về máy cắt kim loại 4 II- Các dạng bề mặt gia công 4 III- Các phương pháp tạo hình 7 IV- Chuyển động tạo hình 9 V – Sơ đồ kết cấu động học 10 VI- Phân loại và ký hiệu 14 VI.1. Phân loại máy 14 VI.2. Ký hiệu 15 Chuơng II: Máy tiện 19 I . Nguyên lý chuyển động và sơ đố kết câu động học máy tiện 19 I.1 Nguyên lý chuyển động 19 I.2. Sơ đồ kết cấu động học máy tiện 19 II. Công dụng và phân loại 20 II.1. Công dụng 20 II.2. Phân loại 20 III.3. Các bộ phận cơ bản 22 III. Máy tiện ren vít vạn năng 22 III.1. Máy tiện T 620 22 III.2. máy tiện en vít vạn năng T616 42 IV. các loại máy khác 47 IV.1. Máy tiện hớt lưng 47 IV.2. Máy tiện Revonver 51 IV.3. Máy tiệ đứng 53 V. Điều chỉnh máy tiện vạn năng 54 V.1. Điều chỉnh máy gia công côn 54 V.2. Điều chỉnh máy gia công ren 57 Chương III: Máy khoan doa 64 I. Máy khoan 64 I.1. Nguyên lý chuyển động và sơ đồkết cấu động học máy khoan 64 I.2. Công dụng và phân loại 65 I.3. Máy khoan đứng 2A150 68 I.4. máy khoan cần 2B56 71 II. Máy doa 76 II.1. Nguyên lý chuyển động và sơ đồkết cấu động học máy khoan 76 II.2. Công dụng và phân loại 77 I I.3. Máy doa ngang 2620B 77 Chương IV: Máy phay 84 I. Nguyên lý và sơ đồ kết cấu động học 84 II. Công dụng và phân loại 85 III. Máy phay ngang vạn năng P82 90 IV . Đầu phân độ 94 IV.1. Công dụng 94 IV.2. Phân loại 94 IV.3. phương pháp phân độ 95 IV.3.1. Đầu phân độ có dĩa chia 95 IV.3.1. Đầu phân độ không có dĩa chia 102 Chương V: Máy gia công bánh răng 105 I . Các phương pháp gia công 106 II. Máy phay lăn răng 109 II.1. Nguyên lý gia công lăn răng 109 II.2. Máy phay lăn răng 5E32 113 III . Máy xọc răng 117 III .1. Nguyên lý gia công xọc răng 117 III.2. Máy xọc răng 514 118 Chương VI: Máy mài 122 I. Nguyên lý chuyển động và sơ đồkết cấu động học 122 II. Phân loại 122 II.1. Máy mài tròn ngoài 122 II.2. Máy mài tròn trong 126 II.3. Máy mài phẳng 128 III. Máy mài tròn ngoài 3A150 130 IV . Máy mài phẳng 131 V. Nguyên lý làm việc các máy khác 133 Chương VII: Máy chuyển động thẳng 137 I . Máy bào 137 I.1. Công dụng phân loại 137 I.2. Máy bào ngang 7A35 140 II. Máy xọc 146 II. 1. Công dụng 146 II.2. Máy xọc 743 147 III. Máy chuốt 150 III.1. Công dụng và phân loại 150 III.2. Máy chuốt 153 Chương VIII: Đại cương nvề máy tự động 158 I. Khái niệm 158 I. 1. Vai trò 158 I. 2. Tự động hóa là gì I59 II.Lý thuyết về máy tự động 159 III. Nhiệm vụ tự động đễ giảm tổn thất và nâng cao năng suất 162 IV. Qui trtình công nghệ và vấn đề tự động hóa 171 IV.1. Vai trò qui trình công nghệ trên MTĐ 171 IV.2. Các phưong án công nghệ khác nhau trên máy tự động 172 IV.3. Chọn công nghệ tiên tiến nhất đễ tự động hóa 174 IV.4. Ap dụnh nguyên tắc trùng nguyên công 175 V. Phôi liệu dùng trong máy tự động 179 VI. Chế độ cắt trên máy tự động 182 Chương IX: Máy tự đông 187 II. Định nghĩa 187 II.2. Các hệ thống điều khiền 187 III. Các nhóm máy điều khiền bằng trục phân phối 192 IV. Sơ đồ động máy tự động 202 Sơ đồ động máy 1106 204 Sơ đồ động máy 112 209

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?2ww58xonz6vlxf9
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *