Oracle: Kiến trúc và Quản trị – UpdateSofts, 142 Trang

 

zxc
Chương 1. Các điểm mới trong oracle 9i
Chương 2. Các thành phần kiến trúc
Chương 3. Các công cụ quản trị oracle
Chương 4. Tạo database
Chương 5. Quản trị oracle database
Chương 6. Data dictionary, views và packages
Chương 7. Quản trị control files
Chương 8. Quản lý redo log files 
Chương 9. Quản trị tablespaces và data files
Chương 10. Cấu trúc lưu trữ
Chương 11. Quản lý rollback segments
Chương 12. Quản lý temporary segments
Chương 13. Clusters và index-organized tables
Chương 14. Quản lý các tables
Chương 15. Quản lý các indexes
Chương 16. Nạp và tổ chức lưu trữ dữ liệu
Chương 17. Quản lý user
Chương 18. Quản lý thông tin profiles
Chương 19. Các quyền hệ thống
Chương 20. Quản lý chức danh (role)
Chương 21. Tính năng hỗ trợ ngôn ngữ quốc gia

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.56MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://mediafire.com/?paeeuwja0xh
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *