Phần Mềm Quản Lý Thư Viện (Báo Cáo+Code) – Nguyễn Quốc Huy

 

I. Giới thiệu về đề tài
II. Yêu cầu đề bài 

1. Danh sách các yêu cầu
2. Bảng trách nhiệm các yêu cầu
3. Mô hình hóa
4. Thiết kế phần mềm
III. Thiết kế dữ liệu : 
1. Sơ đồ logic
2. Chi tiết dữ liệu
3. Thiết kế Module
IV. Thiết kế giao diện : 
1. Thiết kế menu
2. Thiết kế màn hình
V. Thử nghiệm và kiểm tra
1. Các số liệu thử nghiệm và kiểm tra
VI. Tổng kết 
1. Tự đáng giá về kết quả đề tài
2. Hướng phát triển

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Quốc Huy
Kiểu tập tin : DOC
Độ lớn tập tin : 1.81MB
[like-gate]
http://www.mediafire.com/?o2zedu3siab2r1o
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *