Quá Trình và Thiết Bị Truyền Chất – Lê Ngọc Trung, 67 Trang

Môn học Kỹ thuật hoá vô cơ trang bị cho sinh viên chuyên ngành công nghệ hóa hóa học những kiến thức cơ bản về nguyên lí và các kỹ thuật sản xuất các hợp chất vô cơ cơ bản. Môn học này bao gồm ba phần lớn: phần một trình bày các kiến thức cơ bản về việc chọn lựa và nguyên lí sản xuất gốm sứ, xi măng và thủy tinh; phần hai trình bày một số phương pháp và kỹ thuật sản xuất các hợp chất vô cơ cơ bản thuộc lĩnh vực công nghệ hóa học; phần ba trình bày hai công nghệ cơ bản nhất của kỹ thuật sản xuất điện hóa.
Môn học này được giảng dạy cho các sinh viên năm thứ ba và thứ tư thuộc chuyên ngành công nghệ hóa học ở các trường Đại học và Cao đẳng kỹ thuật hoặc có thể làm cơ sở cho các người nghiên cứu về ngành khoa học này.. Một số khái niệm và định nghĩa: 1. Năng suất: Năng suất thiết bị, phân xưởng hay nhà máy, … là số lượng sản phẩm tạo ra (hay nguyên liệu chế biến) trên một đơn vị thời gian. Nếu G là trọng lượng, Vs là thể tích (sản phẩm hay nguyên liệu), τ là thời gian thì năng suất P bằng : G Vs hay P
Mục lục
Chương mở đầu
Chương 1. Những định luật cơ bản của công nghệ hoá học
Chương 2. Nguyên liệu, nước và năng lượng trong công nghệ hoá học
Chương 3. Công nghệ tổng hợp Amoniac
Chương 4. Công nghệ sản xuất Axit Sunfuaric
Chương 5. Công nghệ sản xuất Axit Nitric
Chương 6. Công nghệ sản xuất phân khoáng
Chương 7. Công nghệ sản xuất Xút – Clor & Axit Clohydric
Chương 8. Công nghệ sản xuất Accu chì Axit

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Ngọc Trung
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?ymub9rshw3dfq29
[/like-gate]

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *