Quản Lý Mạng Viễn Thông – Ths.Nguyễn Văn Đát, 95 Trang

 

zxcChương 1 Các khái niệm cơ sở 
1.1. Các chuẩn quản lý mạng
1.2. Mô hình quản lý mạng
1.3. Mô hình tổ chức
1.4. Mô hình thông tin
1.5. Mô hình truyền thông
1.6. Mô hình chức năng
Chương 2: Tiêu chuẩn hoá và cấu trúc quản lý mạng
2.1. Các tổ chức tiêu chuẩn hoá, khuôn khổ tiêu chuẩn hoá quản lý mạng
2.2. Giao thức quản lý mạng SNMP: giới thiệu và lịch sử
2.3. SNMPv1
2.4. SNMPv2
2.5. SNMPv3
2.6. Giám sát từ xa với SNMP: RMON
2.7. Thực hành giám sát lưu lượng Internet với RMON
Chương 3: Những ứng dụng quản lý mạng được tiêu chuẩn hoá 
3.1. Các đối tượng quản lý
3.2. Các chức năng quản lý đối tượng
3.3. Chức năng quản lý các mối quan hệ
3.4. Chức năng quản lý trạng thái
3.5. Chức năng báo cáo cảnh báo
3.6. Chức năng báo cáo sự kiện
3.7. Chức năng báo cáo nhật ký
3.8. Quản lý mạng trên cơ sở tri thức
Chương 4: Công việc quản lý của các nhà khai thác 
4.1. Các chức năng của một trạm
4.2. Cấu trúc của trạm làm việc
4.3. Giao diện người – máy
4.4. Hỗ trợ nhân viên khai thác
4.5. Độ an toàn
Chương 5 : Công cụ và ứng dụng quản lý mạng 
5.1. Công cụ phần mềm
5.2. Các hệ thống quản lý mạng
5.3. Các ứng dụng quản lý mạng
5.4. Thực hành sử dụng công cụ giám sát mạng Windows và Linux

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Văn Đát
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.04 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?kohjyoajd69vaxg
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *