[Silde Bài giảng] Kỹ thuật viễn thông – Ths.Nguyễn Thị Thu Hằng

 

Chương I : CƠ SỞ KỸ THUẬT TRUYỀN DẪN
Chương II : CƠ SỞ KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH
Chương III: CƠ SỞ KỸ THUẬT MẠNG IP VÀ NGN (MẠNG VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG)
CHƯƠNG IV: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hằng
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?kmlcmyfgzjy
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *