[Silde Bài giảng] Thiết kế Web với Microsoft FrontPage 2003, 107 Trang

Chương I: Một số khái niệm cơ bản
Chương II: Ngôn ngữ HTML
Chương III: Tạo trang web với FrontPage 2003
Chương IV: Xử lý văn bản & một số đối tượng khác
Chương V: Multimedia hóa trang web

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Không rõ
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 8.33 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

 
[like-gate] http://mediafire.com/?dctgxtrdmox
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *