[Silde bài giảng] Xử lý tín hiệu số, 155 Tr

 

—       Các tín hiệu rời rạc đặc biệt (xung đơn vị, bậc đơn vị, hàm mũ, tuần hoàn)

—       Các phép toán với tín hiệu rời rạc (nhân với hệ số, cộng, phép dịch)

—       Quan hệ vào-ra với hệ TT-BB:

◦        Tín hiệu vào (tác động), tín hiệu ra (đáp ứng), đáp ứng xung

◦        Cách tính tổng chập y(n) = x(n) * h(n)

—       Các tính chất của hệ TT-BB

◦        … nhân quả, ổn định

—       Quan hệ vào-ra thông qua PT-SP-TT-HSH

—       Hệ TT-BB xét trong miền tần số:

◦        Đáp ứng tần số (đáp ứng biên độ, đáp ứng pha)

◦        Phổ tín hiệu (phổ biên độ, phổ pha)

 

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Không rõ
Kiểu tập tin : PPT
Độ lớn tập tin : 3.22 MB

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown ( đăng nhập face nếu k thấy nút like)

[like-gate]
http://mediafire.com/?znt1metivmg
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *