[Slide Bài giảng] Mạng Máy Tính – Ths.Mai Văn Cường, 228 Trang

 

Chương 1. Giới thiệu về mạng máy tính
– Mạng máy tính là gì?
– Các mô hình tính toán mạng
– Các kiểu mạng
– Các dịch vụ mạng
– Sự khác biệt giữa LAN,WAN,MAN
Chương 2. Đồ hình mạng
– Đồ hình mạng là gì?
– Các kiểu đồ hình mạng
Chương 3. Phương tiện truyền dẫn
– Giới thiệu các tần số truyền thông
– Các đặc trưng của phương tiện truyền dẫn
– Giới thiệu các loại đường truyền hữu tuyến
– Giới thiệu các loại đường truyền vô tuyến
Chương 4. Các mạng và các phương pháp mã hóa tín hiệu
– Vai trò của card giao tiếp mạng
– Họat động
– Cài đặt và cấu hình card giao tiếp mạng
– Các phương pháp mã hóa tín hiệu
– Mạng không dây
Chương 5. Kiến trúc mạng
– Các phương pháp truy cập mạng
– Gửi nhận dữ liệu
– Các kiến trúc mạng
Chương 6. Mô hình OSI
– Khái niệm giao thức
– Khái niệm chồng giao thức
– Mô hình OSI
– Các chuẩn IEEE 802

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Mai Văn Cường
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2.22 MB
[like-gate]
http://www.mediafire.com/?x3mz27cubaub3mx
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *