[Slide Bài giảng] Phương pháp lập trình hướng đối tượng

1. Giới thiệu và Ôn tập
2. Khái niệm cơ bản về đối tượng
3. Hàm dựng, Hàm hủy, Hàm toán tử
4. Bài tập 1
5. Thành phần tĩnh, Ba vấn đề con trỏ
6. Template và Thư viện C++
7. Bài tập 2
8. Ôn tập giữa kỳ
9. Kế thừa
10. Hàm dựng, Hàm hủy, Ba vấn đề con trỏ trong kế thừa
11. Bài tập 3
12. Đa hình
12. Bài tập 4
13. Bài tập 5
15. Ôn tập cuối kỳ

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Minh Huy
Kiểu tập tin : PPT
Độ lớn tập tin : 3.9 MB

 
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/?ofxstt9igoaywsy
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *