Thiết kế chế tạo mô hình máy cắt thép tấm CNC cắt thép tấm

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ điều khiển kỹ thuật số và điều khiển bằng máy tính vào trong các lĩnh vực công nghiệp đang trở nên ngày càng phổ biến đặc biệt là việc ứng dụng các máy CNC. Điều này dẫn đến việc nghiên cứu , thiết kế và chế tạo các máy điều khiển số là một điều tất yếu trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Thiết kế chế tạo mô hình máy cắt thép tấm CNC cắt thép tấm

  

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?rdzgi6dpr980d3n
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *