Cơ khí

Thực hành Hàn khí – Tập 2

han khi

Mục lục

1. Hình thành mối hàn đứng trên mặt phẳng .3

2. Hàn đứng giáp mối 7

3. Hàn đứng mối hàn góc 16

4. Hình thành đường hàn trên mặt phẳng ở vị trí ngang .21

5. Hàn ngang giáp mối không vát cạnh .26

6. Hàn ngang giáp mối vát cạnh chữ V có khe hở .32

7. Hàn vảy đồng .39

8. Hình thành đường hàn trên mặt phẳng ở vị trí ngửa.44

9. Hàn ngửa giáp mối vát mép chữ V.48

10. Bài tập tổng hợp.53

11. Điều chỉnh ngọn lửa cắt (cắtthủ công) .61

12. Cắt bằng phương pháp thủ công 66

13. Vận hành thiết bị cắt khítự động .71

14. Cắt khí tự động .76

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.mediafire.com/view/rqxbdy0qanel15s/Thực_hành_Hàn_khí_-_Tập_2_-.pdf[/like-gate]

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button