Tiếng anh kỹ thuật trình độ sơ cấp1A

Đây là tài liệu dạng bài tập tiếng anh kỹ thuật trình đô cơ bản, tập 1, đây chỉ là 1/3 của tập 1 vì đầy đủ sẽ gồm sách giáo trình A và B, technical english 1B.


Các tài liệu này sẽ update sau do dung lượng khá lớn.

Link Down:
http://www.mediafire.com/?gp7jv2y4qspc7r1

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *