Tìm hiểu ngôn ngữ C# và Viết ứng dụng minh họa – Phạm Văn Việt

Phần 1 – Tìm hiểu về ngôn ngữ C#
Việc tìm hiểu bao gồm các kiến thức nền tảng về công nghệ .NET Framework, chuẩn bị cho các khái niệm liên quan giữa C# và .NET Framework. Sau đó tìm hiểu về bộ cú pháp của ngôn ngữ này, bao gồm toàn bộ tập lệnh, từ khóa, khái niệm về lập trình hướng đối tượng theo C#, các hỗ trợ lập trình hướng component… Sau cùng là cách lập trình C# với ứng dụng Windows cho máy để bàn và C# với các công nghệ hiện đại như ASP.NET, ADO.NET, XML cho lập trình web.Phần 2 – Xây dựng một ứng dụng
Phần này là báo cáo về ứng dụng minh họa cho việc tìm hiểu ở trên. Tên ứng dụng là xây dựng một website dạy học C#. Đây là ứng dụng web cài đặt bằng ngôn ngữ C# và ASP.NET. Trong đó ASP.NET được dùng để xây dựng giao diện tương tác với người dùng, còn C# là ngôn ngữ lập trình bên dưới. Ứng dụng có thao tác cơ sở dữ liệu SQL Server thông qua mô hình ADO.NET

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Văn Việt
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2.61 MB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?gtjzmzfz2jx
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *