Tin học chuyên ngành cơ học và biến dạng cán kim loại, 172 Trang

http://www.thuvienso.info
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2010
Lời nói đầu
Phần thứ nhất: Cơ sở lý thuyết tin học công nghệ cán hình và tấm
Chương II: Cơ sở lý thuyết tin học công nghệ cán hình
Chương II: Tính kéo căng và ảnh hưởng của kéo căng
Chương III: Cơ sở thuật toán công nghệ cán tấm

Phần thứ hai: Thuật toán – Chương trình và kết quả tính toán

Chương I: Thuật toán và chương trình công nghệ cán hình
Chương II: Thuật toán tính công nghệ cán tấm
Chương III: Vài nét về phần mềm công nghệ cán hình chạy trong Visual C++60. trên nền Windows
Phụ lục
Tài liệu tham khảo

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Văn Côi
Kiểu tập tin : PDF

 
 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?bij22f3csvp9zu9
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *