Trình diễn báo cáo bằng PowerPoint – Trần Thanh Phong, 94 Trang

kk

 

Bài 1. Giới thiệu PowerPoint

1. Những khả năng của PowerPoint

2. Khảo sát giao diện PowerPoint

a. Thanh thực đơn

b. Thanh công cụ

c. Thanh định dạng

d. Các chế độ hiển thị của PowerPoint

3. Mở và đóng chương trình Powerpoint

a. Khởi động chương trình Powerpoint

b. Đóng chương trình PowerPoint

Bài 2. Tạo một trình diễn cơ bản

1. Tạo một trình diễn sử dụng AutoContent Wizard

2. Tạo một trình diễn dựa trên một trình diễn đang có

3. Tạo một trình diễn sử dụng một mẫu dựng sẵn (design template)

4. Tự thiết kế một trình diễn (blank presentation)

5. Các thao tác vơi tập tin (files) và thư mục (folders)

a. Lưu (save) một tập tin trình diễn

b. Mở (open) một tập tin trình diễn

c. Xóa (delete) tập tin

d. Đổi tên (remane) tập tin

e. Sao chép (copy) tập tin

f. Di chuyển (move) tập tin

g. Chọn nhiều tập tin

h. Thay đổi thư mục làm việc mặc định trong PowerPoint

Bài 3. Hiệu chỉnh trình diễn

1. Các thao tác với các slide

a. Chèn thêm slide

b. Nhân bản (duplicate) các slide trong bài trình diễn

c. Di chuyển và sao chép các slide giữa các trình diễn

d. Xóa bỏ các slide

e. Sắp xếp lại các slide

f. Làm ẩn và hiện slide

2. Sử dụng Slide master và Title Master

3. Thay đổi dáng vẻ của trình diễn sử dụng mẫu dựng sẵn

4. Tạo các hiệu ứng phối màu và màu nền

a. Áp dụng một hiệu ứng phối màu dựng sẵn

b. Tạo một hiệu ứng phối màu

c. Áp dụng một màu nền

d. Áp dụng hiệu ứng Gradient cho màu nền

 

Nguồn : internet
Tác giả : Trần Thanh Phong
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.85 MB

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?rmyegqwe9737n1t
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *