Tự Học Lập Trình Pascal Tập 4 – Bùi Việt Hà | Nguyễn Quang Hòa, 244 Trang

 

http://www.thuvienso.info Phần 1. Bài tập
– Ôn tập dữ liệu và thuật toán trong Pascal
– Khái niệm thủ tục
– Tham số của thủ tục
– Khái niệm hàm
– Biến cục bộ, biến tổng thể
– Làm việc với file trong Pascal
Phần 2. Hướng dẫn
– Ôn tập dữ liệu và thuật toán trong Pascal
– Khái niệm thủ tục
– Tham số của thủ tục
– Khái niệm hàm
– Biến cục bộ, biến tổng thể
– Làm việc với file trong Pascal
Tài liệu “Tự học lập trình Pascal” được biên sọan với nội dung chi tiết tỉ mỉ, với nhiều ví dụ minh họa ró ràng, khối lượng kiến thức truyền tải được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Đặc biệt sau môi chương đều có phần tóm tắt và bài tập giúp học viên cũng cố lại kiến thức đã học.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Bùi Việt Hà | Nguyễn Quang Hòa
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 9MB

 

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?5ff3a3xve1ephe1
[/like-gate]

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *