Gia công gỗ CNC là gì?

Bạn mới làm quen với các loại máy nên sẽ thắc mắc một số thông tin về máy gia công gỗ CNC, nếu thật sự quan tâm thì bạn mới nên tìm hiểu còn để xem cho biết thì chỉ mất thời gian thôi. Bạn cần phải biết rõ nhu cầu của mình trước khi …

More

Tài liệu Công nghệ CNC

Với ngôn ngữlập trình bằng máy tính hay còn gọi làlập trình tựđộng , thì về cơ bản đều dựa theo tiêu chuẩn thống nhất – Đógọi làngôn ngữlập trình tựđộng APT (Automatically Programmed Tools: công cụlập trình tựđộng). Ngôn ngữnày được phát triển từViện nghiên cứu công nghệ Illinoicủa Mỹ (Illinois Institute of Technology …

More

Giáo trình toàn tập Tự động đo lường

Phương pháp biểu diễn biểu thức đại số: Bất kỳtrong một hàmlogic n biến nào cũng có thểbiểu diễn thành các hàmcó tổng chuẩn đầy đủvà tích chuẩn đầy đủ. a) Cách viết dưới dạng tổng chuẩn đầy đủ(chuẩn tắc tuyển): – Chỉquan tâm đến những tổhợp biến màhàmcó giá trịbằng một. – Trong một …

More

Giáo trình CNC cho máy phay

Sửdụng M19 đểdừng quay trục chính tại một vịtrí cố định. Khi lắp đầu khoét lên trục chính, sửdụng chu trình khoét G76 hoặc G87, M19 được sửdụng trong chế độMDI. Khi gọi chu trình G76 hoặc G87 trục chính sẽ được quay tới vịtrí phù hợp với vịtrí của trục dao khoét và mảnh …

More

Bài giảng Công nghệ CAD /CAM – Cơ sở của mô hình hóa hình học

Ta đã xét các phép biến đổi toạ độtrong cùng một hệtoạ độmà hoàn toàn không có sựthay đổi hệtoạ độtham chiếu vềvịtrí cũng nhưphương chiều. Trong phần này ta sẽxét tới phép ánh xạ đối tượng hình học giữa 2 hệtoạ độ khác nhau. Phép ánh xạ đối tượng hình học từmột hệtoạ độsang …

More

Bài giảng Công nghệ CAD /CAM – Phần cứng và phần mềm trong CAD

Phần mềm đồhoạ. Đây là một bộchương trình được viết ra nhằm tạo điều kiện cho người sửdụng vận hành hệthống đồhoạmáy tính (hệICG). Bộchương trình này thường được sản xuất trọn gói nên còn có tên gọi gói phần mềm đồhoạ, bao gồm những chương trình đểtạo ra hình ảnh trên màn hình CRT, …

More

Bài giảng Công nghệ CAD /CAM – Điều khiển số và lập trình gia công điều khiển số

Điều khiển sốsửdụng 5 chế độnội suy chuyển động: nội suy đường thẳng, nội suy cung tròn, nội suy đường xoắn, nội suy parabol và nội suy bậc 3. Từdữliệu hình học quĩ đạo di chuyển dao và chế độnội suy yêu cầu, bộnội suy tính toạ độcác điểm trung gian trên quĩ đạo chuyển …

More