Bài giảng Cơ chế phản ứng pha rắn

pha ran

Đặc điểm phản ứng pha rắn

Ít xảy ra ở nhiệt độ thường, xảy ra ở nhiệt độ cao

 Điểm bắt đầu phản ứng tại những vị trí khuyết tật,sai lệch trên bề mặt.

 Tốc độ phản ứng tỉ lệ với bề mặt tiếp xúc chung

 Tùy thuộc vào độ linh động của các ion và khả năng tạo dung dịch rắn của các chất

 Cấu trúc mới có thể phá vỡ hay hình thành cơ sở cấu

trúc củ của nguyên liệu

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/egb6ptm7psemdol/Bài_giảng_Cơ_chế_phản_ứng_pha_rắn.pdf [/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *