Chưa phân loại

Đồ án Nguyên lý chi tiết máy – Thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí

MỤC LỤC

Đầu đề 4

PHẦN I: CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN 6

I. Chọn động cơ 6

II. Phân phối tỷ số truyền 6

 

PHẦN II: TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN XÍCH 7

I. Chọn loại xích 7

II. Xác định các thông số của xích và bộ truyền 7

III. Kiểm nghiệm xích về độ bền 8

IV. Đường kính đĩa xích 9

V. Xác định các lực tác dụng lên trục 10

PHẦN III: THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG 10

I.Chọn vật liệu 10

II. Xác định ứng suất cho phép 10

III. Tính toán bộ truyền cấp nhanh 12

IV. Tính toán bộ truyền cấp chậm 16

PHẦN IV: THIẾT KẾ TRỤC 20

I.Chọn vật liệu 20

II. Xác định sơ bộ đường kính trục 20

III. Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực 20

IV. Xác định trị số và chiều của các lực từ chi tiết quay tác dụng lên trục 21

V. Tính các momen tổng và momen tương đương 31

PHẦN V: TÍNH TOÁN THEN VÀ Ổ LĂN 35

I. Then 35

II. Ổ lăn 36

III. Chọn dung sai lắp ghép ổ lăn 39

PHẦN VI: TÍNH TOÁN VỎ HỘP VÀ CÁC CHI TIẾT KHÁC 39

I.Vỏ hộp 39

II. Khớp nối 41

III.Phương pháp bôi trơn 41

 

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button