Bài Giảng Hóa Học Vô Cơ – Đặng Kim Triết, 58 Trang

http://www.thuvienso.info Chương 1: Một số kiến thức mở đầu
1.1 Định luật tuần hòan của Menđêlêep
1.2 Hệ thống tuần hòan của Menđêlêep
1.3 Cấu hình electron của các nguyên tố
1.4 Phân lọai các nguyên tố hóa học
1.5 Các nguyên tố hóa học và đơn chất
Chương 2: Hiđro và những nguyên tố nhóm I
2.1 Đặc tính của nguyên tử hidro
2.2. Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố IA
2.3 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố IB
Chương 3: Nhóm II trong bảng hệ thống tuần hoàn
3.1 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố IIA
3.2 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố IIB
Chương 4: Nhóm III trong bảng hệ thống tuần hoàn
4.1Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố IIIA
4.2 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố IIIB
Chương 5: Nhóm IV trong bảng hệ thống tuần hoàn
5.1 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố IVA
5.2 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố IVB
Chương 6: Nhóm V trong bảng hệ thống tuần hoàn
6.1 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố VA
6.2 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố VB
Chương 7: Nhóm VI trong bảng hệ thống tuần hoàn
7.1 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố VA
7.2.Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố VB
Chương 8: Nhóm VII trong bảng hệ thống tuần hoàn
8.1 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố VIIA
8.2Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố VIIB
Chương 9: Nhóm VIII trong bảng hệ thống tuần hoàn
9.1 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố VIIIA
9.2 Đặc điểm nguyên tử các nguyên tố VIIIB

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đặng Kim Triết
Kiểu tập tin : DOC

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?ja65ojhghu8xj53
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *