Bài Tập Hóa Kỹ Thuật Tập 1 (tái bản lần 2) – Phạm Hùng Việt, 216 Trang

http://www.thuvienso.info Giáo trình “Bài Tập Hoá Kỹ Thuật” được xuất bản lần này được chia làm hai phần chính: kỹ thuật tách chất và kỹ thuật tiến hành phản ứng hoá học. – Phần “bài tập kỹ thuật tách chất” bao gồm 4 chương: chương cất, chiết lỏng – lỏng, hấp thụ, lọc kỹ thuật. – Phần “bài tập kỹ thuật tiến hành phản ứng hoá học” bao gồm 6 chương: động học của phản ứng đồng thể, thiết bị phản ứng lý tưởng đơn giản, thiết bị phản ứng có thể tích thay đổi, hệ thống các thiết bị phản ứng, thiết bị phản ứng quay vòng và phản ứng tự xúc tác, bài toán tối ưu hoá. – Phần đầu cuốn sách có cung cấp bảng chuyển đổi đơn vị giữa hệ đo Anh, Mỹ và hệ SI. Mỗi chương đều được cấu trúc thành các mục theo thứ tự sau: – Tóm tắt lý thuyết và các công thức, phương trình cơ bản tương ứng. 
Một số bài tập đặc trưng minh hoạ kèm theo lời giải mẫu chi tiết. – Một số bài tập đã được lựa chọn tiêu biểu để người đọc tự giải. Một số chương đã được trình bày trong giáo trình lý thuyết “hoá kỹ thuật” như phương pháp tách chất bằng màng, trao đổi ion hay thiết bị phản ứng cho các hệ phản ứng phức hợp chưa được đề cập tới trong cuốn bài tập lần này, vì thời lượng dành cho các chương này trong giáo trình lý thuyết còn khá khiêm tốn.
Mục Lục:
Lời nói đầu
Bảng chuyển đổi đơn vị Anh – Mỹ sang hệ SI
Phần 1: Kỹ thuật tách chất 
Chương 1: Phương pháp chưng chất
Chương 2: Phương pháp hấp thụ
Chương 3: Phương pháp chiết lỏng-lỏng
Chương 4: Tách chất bằng phương pháp lọc.
Phần 2: Kỹ thuật tiến hành phản ứng hoá học 
Chương 5: Động học của phản ứng đồng thể
Chương 6: Các thiết bị phản ứng lý tưởng đơn giản
Chương 7: Thiết bị phản ứng có thể tích thay đổi
Chương 8: Hệ thống các thiết bị phản ứng
Chương 9: Thiết bị phản ứng quay vòng và phản ứng tự xúc tác
Chương 10: Bài toán tối ưu hoá.
Mời bạn đón đọc.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Hùng Việt
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?9qt59ehso684gox
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *