Bài Tập Hóa Kỹ Thuật Tập 2 (Lời giải chi tiết) – Phạm Hùng Việt, 155 Trang

http://www.thuvienso.info Như đã nêu ở cuốn Bài tập Hoá Kỹ thuật tập 1, môn học Hoá Kỹ thuật đã được đưa vào giảng dạy hơn 20 năm qua tại Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tài liệu “Bài tập Hoá Kỹ thuật” đầu tiên được xuất bản trên cơ sở tham khảo cuốn sách “Aufgaben zur technischen Chemie” (Kripylo.P et al.) do các tác giả Nguyễn Xuân Dũng, Phạm Nguyên Chương, Nguyễn Bích Hà, Phạm Hùng Việt và Nguyễn Phương Tùng biên soạn năm 1978. Sau thời gian giảng dạy hơn 10 năm, được sự đóng góp ý kiến của các bạn đồng nghiệp, sinh viên, đồng thờ khai thác thêm những thông tin cập nhật từ nhiều cuốn sách và giáo trình về Hoá Kỹ thuật được giảng dạy trong các trường đại học danh tiếng ở Mỹ, Anh, Đức và Thuỵ Sỹ, tác giả đã tập hợp và đề xuất các dạng bài tập đặc trưng cho những phương pháp khác nhau thường được áp dụng trong kỹ thuật tiến hành phản ứng hoá học để xây dựng cuốn “Bài tập Hoá Kỹ thuật” mới.
Giáo trình “Bài tập Hoá kỹ thuật” tập 2 xuất bản lần này là phần lời giải chi tiết của các bài tập đã nêu trong tập 1 và cũng được chia làm hai phần chính: kỹ thuật tách chất và kỹ thuật tiến hành phản ứng hoá học.
– Phần “Bài tập kỹ thuật tách chất” bao gồm 4 chương: chưng cất, hấp thụ, chiết lỏng – lỏng, lọc kỹ thuật.
– Phần “Bài tập kỹ thuật tiến hành phản ứng hoá học” bao gồm 6 chương: động học của phản ứng đồng thể, thiết bị phản ứng lý tưởng đơn giản, thiết bị phản ứng lý tưởng đơn giản, thiết bị phản ứng có thể tích thay đổi, hệ thống các thiết bị phản ứng, thiết bị phản ứng quay vòng và phản ứng tự xúc tác, bài toán tối ưu hoá.
Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ là một tài liệu hữu ích cho các sinh viên ngành Hoá, đồng thời có thể hỗ trợ cho các cán bộ giảng dạy trong các giờ chữa bài tập và xemina. Một số phần của cuốn sách cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho học viên cao học và các sinh viên ngành Công Nghệ Hoá Kỹ thuật” được biên soạn chủ yếu phục vụ cho các giáo viên giảng dạy môn học này trong phần chữa bài tập và làm tài liệu tham khảo cho việc chuẩn bị các đề thi và đáp án tốt với môn học. Các sinh viên có thể sử dụng tài liệu tham khảo cho việc chuẩn bị các đề thi và đáp án tốt với môn học. Các sinh viên có thể sử dụng tài liệu này để kiểm tra cách giải bài tập và rút kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình tiếp cận môn học.
Phần I: Kỹ thuật tách chất
Chương 1. Phương pháp chưng cất
Chương 2. Phương pháp hấp thụ
Chương 3. Phương pháp chiết lỏng – lỏng
Chương 4. Tách chất bằng phương pháp lọc
Phần II: Kỹ thuật tiến hành phản ứng hoá học
Chương 5: Động học của phản ứng đồng thể
Chương 6: Các thiết bị phản ứng lý tưởng đơn giản
Chương 7: Thiết bị phản ứng có thể tích thay đổi
Chương 8: Hệ thống các thiết bị phản ứng
Chương 9: Thiết bị phản ứng quay vòng và phản ứng tự xúc tác
Chương 10: Bài toán tối ưu hoá

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phạm Hùng Việt
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?2zz8272jq1c79zp
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *