Bài giảng Luyện titan

Untitled

1. Khoáng vật và tinh quặng titan

2. Thành phần hóa học một số tinh quặng titan

3. Sản phẩm chế biến từ tinh quặng titan

4. Sơ đồ tổng quát sản xuất Ticl2 và TiO2 từ tinh quặng inmenit

5. Nấu nguyên hoàn inmenit

6. Lò điện hồ quang để nấu xỉ titan

7. Cơ sở lý thuyết của quá trình sản xuất TiCl4

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/u51szqa45q0liol/luyen_titangadt_fK5DNLliQK_20130717023137_169747.ppt
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *