Tài liệu cad/cam

Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động – Chất lượng của hệ tuyến tính liên tục

Khuyết điểm là làm bậc của hệ thống tăng lên do đó độ ổn định của hệ kém đi. Đặc biệt khi TI tăng thì dẫn đến hệ mất ổn định (zero có giá trị nhỏ hơn cực)

KY THUAT 8
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=558[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button