Tài liệu cad/cam

Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động – Khảo sát ổn định hệ thống tuyến tính liên tục

 

Hàm truyền vòng hở: G(p).H(p)

Trường hợp 1: Hệ hở ổn định.

Hệ kín sẽ ổn định khi biểu đồ Nyquist (biểu đồ cực) của hệ hở không bao hoặc đi qua điểm (-1,j0).

Trường hợp 2: Hệ hở không ổn định và có r cực ở PMP

Hệ thống kín M(p) sẽ ổn định nếu đường cong Nyquist của hệ hở GH(p) bao điểm (-1,j0) r/2 vòng theo chiều dương (ngược chiều kim đồng hồ) khi ω thay đổi từ 0  +∞

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=556[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button