Bài giảng Robot công nghiệp

Untitled

Nội dung môn học  gồm ba phần

1. Các khái niệm cơ bản, nền tảng cơ học – cơ khí trong kết cấu robot.

2. Điều khiển robot.

3. Ứng dụng robot.

Tài liệu tham khảo:

1. Modernling and control robotic.

2. Robotic control.

3. Robot và hệ thống công nghệ robot hoá.

4. Kỹ thuật robot.

5. Robot công nghiệp.

Các lĩnh vực có quan hệ chặt chẽ:

1. Toán học cao cấp.

2. Cơ lí thuyết.

3. Cơ học máy.

4. Kỹ thuật điều khiển.

5. Động học và động lực học máy.

6. Công nghệ thông tin.

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/b21aw7acszgv2wc/robot_cong_nghiep_othlF3PlSI_20130131081955_617(2).ppt
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *