Đề cương Điều khiển Logic – Chương 3: Ngôn ngữ lập trình và ứng dụng

Untitled

CHƯƠNG 3: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VÀ ỨNG DỤNG.

3.1.Giới thiêu các ngôn ngữ lập trinh:

Lập trinh cho S7 200 và các PLC khác của hãng Siemens dựa trên 3 phương pháp cơ bản:

Phương pháp hình thang (Ladder logic _ LAD).

Phương pháp khối hàm (Function Block Diagram _ FBD).

Phương pháp liệt kê câu lệnh (Statement List _ STL).

Chương này sẽ giới thiệu các thành phần cơ bản của ba phương pháp và cách sử dụng chúng trong lập trình.

Nếu chương trinh được viết theo ngôn ngữ LAD (hoặc FBD) thi có thể chuyển sang ngôn ngữ STL hay FBD (hoặc LAD) tương ứng. Nhưng không phải bất cứ chương trình viết theo STL nào cũng chuyển sang ngôn ngữ LAD hay FBD được. Bộ tập lênh STL được trình bày trong giáo án này đều có một chức năng như các tiếp điểm, cuộn dây, các hộp (trong LAD) hay IC số trong FBD.

Những lệnh này phải phối hợp được trạng thái các tiếp điểm để quyết định về giá trị trạng thái đầu ra hoặc giá trị logic cho phép hoặc không cho phép thực chức năng của một (hay nhiều) cuộn dây hoặc hộp. Trong lập trình lôgic thường hay sử dụng hai ngôn ngữ LAD và STL vì nó gần gũi hơn đối với chuyên ngành điện.

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/l8ajrioje4afwa4/ngon_ngu_lap_trinh_plc_va_ung_dung_KjK0GqaGnv_20130131081757_617.pdf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *