Hướng dẫn sử dụng S7-300

Untitled

Chương trình học S7_200

A.Ôn tập kỹ thuật số:

I/ Các kiểu số

1/ số nhị phân(cơ số 2):

Là số mà hàng đơn vị chỉ có 2 giá trị là 0 (sai) và 1 (đúng).

VD : theo chiều tăng dần ta có 0,1,10,11,100,101,110,111.1000. ..

Số 8 biểu diễn trong hệ nhị phân là: 1000 2/ Hệ cơ số 8:

Là số mà hàng đơn vị có 8 giá trị là 0,1,2,3,4,5,6.7.

VD : theo chiều tăng dần ta có 0,1,2,3,4,5 6,7 10,11,12,13,14,15,16,17,20,…

Số15 biểu diễn trong hệ cơ số 8 là : 17 3/Hệ cơ số  10:

Là số mà hàng đơn vị có 10 giá trị là 0,1,2,3,..,9

VD :Theo chiều tăng dần ta có: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,.. Số 15 biểu diễn trong hệ cơ số 10 là 15

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/am93qxmt6lf71f4/huong_dan_su_dung_s7300_LKmUtzMkaE_20130131081545_617.pdf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *