Chưa phân loại

Bài giảng verilog

Untitled

Chương I: Tổng quan

Chương II: Chức năng các từ vựng trong verilog

Chương III: Các cổng cơ bản trong verilog

Chương IV: Các dạng dữ liệu

Chương V: Toán tử

Chương VI: Toán hạng

Chương VII: Modules

Chương VIII: Khuôn mẫu hành vi

Chương IX: khối always và khối initial

Chương X: Hàm

Chương XI: Chức năng linh kiện

Chương XII: Một số ví dụ

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/9s6yns80sgql11b/tom_tat_bai_giang_verilog_se9v0QJfQU_20130701020904_169747.pdf
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button