Bài Tập và Mã Nguồn Ngôn Ngữ Lập Trình Windows Với C#.NET, 25 Trang

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. Tên của ngôn ngữ bao gồm ký tự thăng theo Microsoft nhưng theo ECMA là C#, chỉ bao gồm dấu số thường. Microsoft phát triển C# dựa trên C++ và Java. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java. C# được thiết kế chủ yếu bởi Anders Hejlsberg kiến trúc sư phần mềm nổi tiếng với các sản phẩm Turbo Pascal, Delphi, J++, WFC.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : KHTN
Kiểu tập tin : DOC
Độ lớn tập tin : 10.42 MB

[like-gate]

http://www.mediafire.com/?0ebyvdj5rb1s8r2

[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *