Bài Tập Vật Liệu Xây Dựng – Phùng Văn Lự | Nguyễn Anh Đức, 206 Trang

 

http://www.thuvienso.info
Chương 1. Những tính chất cơ bản của VLXD
Chương 2. Vật liệu gốm xây dựng
Chương 3. Chất kết dính vô cơ
Chương 4. Bê tông xi măng và các sản phẩm bê tông xi măng
Chương 5. Vữa xây dựng
Chương 6. Chất kết dính hữu cơ và vật liệu chế tạo
Chương 7. Vật liệu gỗ
Phụ lục 1-1. Hệ đơn vị quốc tế
Phụ lục 1-2. Tính chất vật lý cơ bản của VLXD
Phụ lục 3-1. Phân loại thạch cao theo ROCT 125-57
Phụ lục 3-2. Phân loại vôi theo ROCT 9179-59
Phụ lục 3-3. Phân loại vôi theo TCVN 2231-67
Phụ lục 3-4. Mác xi măng theo ROCT 10177-76
Phụ lục 3-5. Mác xi măng của một số nước ngoài khác
Phụ lục 3-4. Mác xi măng theo TCVN 2682-92

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phùng Văn Lự
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 14MB

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?nmycyyquyqos41b
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *