CNC – Báo cáo thực tập Tổng quan về CNC và vi mạch điều khiển

Báo cáo thực tập Tổng quan về CNC và vi mạch điều khiển

 

CNC là viết tắt của Computer Numerical Control: điều khiển số bằng máy tính Máy công cụ CNC là loại máy gia công sử dụng các chương trình đã được lập trình sẳn đểgia công các chi tiết. Các chương trình gia công được đọc cùng một lúc và được lưu trữ vào bộ nhớ. Khi gia công, Máy tính đưa ra các lệnh điều khiển máy, Máy công cụ CNC có khả năng thực hiện các chức năng như: nội suy đường thẳng, nội
suy cung tròn, mặt xoắn, mặt parabol và bất kỳ mặt bậc ba nà. Máy CNC cũng có khả năng bù chiều dài và đường kính dụng cụ. Tất cả
các chức năng trên đều được thực hiện nhờ một phần mềm của máy tính.

 

LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CNC.
PHẦN II: GIỚI THIỆU CNC CYBER-MILL.
PHẦN III: GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ BƯỚC.
PHẦN IV :GIỚI THIỆU VỀ VI MẠCH L297 VÀ L298 VÀ MẠCH ĐIỀU
KHIỂN ĐỘNG CƠ BỨƠC.
Link mediafire
http://www.mediafire.com/view/?sg7frfi7g2yn11i

Leave a Reply

Your email address will not be published.