Báo cáo thực tập :CNC

báo cáo thực tập CNC

 

Mục Lục

I. Tổng quan về máy công cụ CNC

 1. Lịch sử phát triển
 2. Phân loại và công dụng…
 3. Những khái niệm cơ bản và phân loại hệ điều khiển
 4. Cơ sở hình học cho gia công CNC

II. Máy tiện CNC

 1. Các bộ phận của máy tiện CNC
 2. Nguyên lý làm việc
 3. Lập trình cho máy tiện CNC

III. Máy phay CNC

 1. Các bộ phận của máy phay CNC
 2. Nguyên lý làm việc
 3. Lập trình cho máy phay CNC
 4. Vận hành máy phay CNC

TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/?k70c8ywc6gkbjwp
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *