Giáo trình đo lường kỹ thuật (SCAN) – Ks.Nghiêm Thị Phương, 146 Trang

zxcLời nói đầu
Bài mở đầu
Phần thứ nhất: Dung sai lắp ghép
Chương 1: Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép
Chương 2: Hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn
Chương 3: Sai lệch hình dạng, vị trí – Nhám bề mặt
Chương 4: Dung sai các chi tiết điển hình
Chương 5: Chuỗi kích thước
Phần thứ hai: Đo lường kỹ thuật
Chương 6: Cơ sở đo lường kỹ thuật
Chương 7: Một số dụng cụ đo phổ biến trong cơ khí
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nghiêm Thị Phương
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?4ha8yhi9br1d811
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *