Chưa phân loại

Báo cáo Tự động điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều một pha bằng biến tần áp gián tiếp

dieu khien td

Nghịch lưu độc lập nguồn điện áp được đặc trưng đơn trịvới sựphụ

thuộc của điện áp đầu ra vào điện áp đầu vào và thực sựkhông phụthuộc vào

sựthay đổi của phụtải và hệsốcông suất của nó. Đó là ưu điểm nổi bật của

nghịch lưu độc lập nguồn điện áp khi làm việc với động cơ điện xoay chiều và

làm cho việc sửdụng bộbiến tần khoá điện tửdùng nghịch lưu độc lập nguồn

điện áp tốt hơn trong các hệthống hở điều khiển tốc độ động cơ điện xoay

chiều và khi cung cấp cho nhóm động cơ.

Khi chuyển động cơ được cấp từbộbiến tần khoá điện tửdùng nghịch

lưu độc lập nguồn điện áp sang chế độmáy phát, chiều dòng điện ở đầu vào

của nghịch lưu độc lập nguồn điện áp thay đổi (nếu đầu ra của bộchỉnh lưu

ngược được nối với đầu vào của nghịch lưu độc lập nguồn điện áp), nhưng

không làm thay đổi cực tính của điện áp của khâu dòng điện một chiều. Tuy

nhiên dòng điện qua chỉnh lưu cấp cho nghịch lưu không biến đổi chiều. Do

vậy không thểthực hiện việc truyền năng lượng đã có vào mạng, và năng

lượng được tạo ra bởi máy điện xoay chiều sẽ được tích luỹvào khâu dòng

điện một chiều, trong bộlọc dùng tụ điện.

 

Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.mediafire.com/view/c6ex45afcopt83o/Báo_cáo_Tự_động_điều_chỉnh_tốc_độ_động_cơ_xoay_chiều_một_pha_bằng_biến_tần_áp_gián_tiếp.pdf [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button