Cơ Học Tập 2- Động Lực Học – Đỗ Sanh, 170 Trang

 

http://www.thuvienso.info
Chương 0. Các khái niệm và hệ tiên đề của động lực học
– Các khái niệm
– Hệ tiên đề của động lực học
– Hai bài toán cơ bản của động lực học
–  Hệ đơn vị cơ học
Chương 1. Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm
– Cơ sở lí thuyết
– Bài toán thuận đối với chất điểm
– Bài toán ngược đối với chất điểm
Chương 2. Các định lí tổng quát của động lực học
– Định lí biến thiên động lượng
– Định lí chuyển động khối tâm của cơ hệ
– Định lí biến thiên mômen động lượng
– Định lí biến thiên động năng
Chương 3. Cân bằng của cơ hệ không tự do
– Cơ sở lí thuyết
– Hưỡng dẫn áp dụng
– Bài tập mẫu
Chương 4. Phương pháp tĩnh, động lực hình học
– Cơ sở lí thuyết
– Hướng dẫn áp dụng
– Bài tập mẫu
Chương 5. Phương trình chuyển động của cơ hệ
– Cơ sở lí thuyết
– Hướng dẫn áp dụng
– Bài tập mẫu
Chương 6. Động lực học vật rắn
– Chuyển động của vật rắn quay quanh trục cố định
– Chuyển động song phằng của vật rắn
– Hiệu ứng con quay
– Bài toán tổng hợp
Chương 7. Động lực học của chuyển động tương đối
– Cơ sở lí thuyết
– Hướng dẫn áp dụng
– Bài tập mẫu
Chương 8. Va chạm
– Cơ sở lí thuyết
– Hướng dẫn áp dụng
– Bài tập áp dụng

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đỗ Sanh
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 7.8MB

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://mediafire.com/?5h8f9n5jj8noi86
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *