Công Nghệ Tạo Hình Bề Mặt Dụng Cụ Công Nghiệp – Bành Tiến Long

 

xc
PHẦN 1-LÝ THUYẾT CƠ BẢN TẠO HÌNH CÁC BỀ MẶT
CHƯƠNG 1- ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH TẠO HÌNH CÁC BỀ MẶT

1.Động học hình thành bề mặt
2.Các chuyển động tạo hình
3.Các sơ đồ động học tạo hình bề mặt chi tiết
CHƯƠNG 2-NGUYÊN LÝ CƠ BẢN TẠO HÌNH BỀ MẶT
1-Mặt khởi thủy dụng cụ cắt
2-Các phương pháp xác định bề mặt khởi thủy K của dụng cụ
CHƯƠNG 3-CÁC ĐIỀU KIỆN TẠO HÌNH BỀ MẶT KHI GIA CÔNG
1-Điều kiện tồn tại mặt khởi thủy K của dụng cụ – điều kiện cần
2-Điều kiện tiếp xúc của bề mặt khởi thủy của dụng cụ với bề mặt của chi tiết gia công
3-Đường cong chuyển tiếp của profin chi tiết
PHẦN 2 – KỸ THUẬT TẠO HÌNH CÁC BỀ MẶT CỦA DỤNG CỤ CẮT
CHƯƠNG 4 – ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH CÁC BỀ MẶT DỤNG CỤ CẮT – CAC GIAI ĐOẠN CƠ BẢN KHI CHẾ TẠO DỤNG CỤ CẮT

1-Đặc điểm công nghệ chế tạo
2-Các giai đoạn cơ bản khi chế tạo dụng cụ cắt
3-Xác định lượng dư gia công
CHƯƠNG 5 – CÁC NGUYÊN CÔNG TẠO PHÔI DỤNG CỤ
1-Đặc điểm phôi dụng cụ và những yêu cầu công nghệ đối với vật liệu phôi dụng cụ
2-Chuẩn bị phôi
CHƯƠNG 6 – CÁC NGUYÊN CÔNG CƠ BẢN TẠO HÌNH CÁC BỀ MẶT DỤNG CỤ TRƯỚC NHIỆT ĐIỆN
1-Chọn chuẩn và các nguyên công tạo chuẩn
2-Các nguyên công tạo hình các bề mặt kết cấu
3-Các nguyên công tạo hình mặt khởi thủy K của dụng cụ
4-Các nguyên công tạo hình mặt trước
5-Các nguyên công tạo hình mặt sau
CHƯƠNG 7 – CÁC NGUYÊN CÔNG MÀI VÀ MÀI SẮC DỤNG CỤ SAU NHIỆT LUYỆN
1-Đặc điểm quá trình mài và mài sắc dụng cụ
2-Các nguyên công mài mặt chuẩn và mài các bề mặt kết cấu
3-Mài sắc mặt sau và mặt trước
CHƯƠNG 8 – TỔNG QUÁT MỘT SỐ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH MỘT SỐ DỤNG CỤ CẮT
1-Quy trình công nghệ cơ bản tạo hình dao phay đĩa ba mặt
2-Quy trình công nghệ cơ bản tạo hình dao phay lăn răng
3-Quy trình công nghệ cơ bản tạo hình dao xọc răng

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Bành Tiến Long
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 3MB

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown (đăng nhập facebook mới thấy nút like)

[like-gate]

http://www.mediafire.com/?w87pgvf96iok794

[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *