Chưa phân loại

Đồ án Cơ sở thiết kế đồ gá

TMP

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.

I.THIẾT KẾ CƠ CẤU ĐỊNH VỊ

1.Phân tích sơ đồ định vị và các bề mặt chuẩn

2.Lựa chọn, thiết kế các chi tiết của cơ cấu định vị

II.PHÂN TÍCH KỰA CHỌN KIỂU ĐỒ GÁ THEO NĂNG SUẤT

III.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CƠ CẤU KẸP

1.Tính toán lực kẹp

2.Thiết kế cơ cấu kẹp

IV.PHÂN TÍCH, TÍNH TOÁN NGUỒN SINH LỰC.

V.THIẾT KẾ TỔNG THỂ ĐỒ GÁ.

1.Các cơ cấu khác (thân dẫn hướng dụng cụ .)

2.Dạng tổng thể của đồ gá

3.Chi tiết hoá các chi tiết phi tiêu chuẩn.

VI.TÍNH TOÁN, XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC, BỀN, BỀN MÒN :

1.Xác định độ chính xác các kích thước chế tạo đồ gá.

2.Xác định ảnh hưởng bền mòn đến độ chính xác gia công.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.mediafire.com/view/bi2mb80eatbg3wn/thuyet_minh_WL3KVTlePZ_20130112113719_4.doc [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button