Chưa phân loại

Đồ án Thiết kế đồ gá gia công mỏ kẹp và cam lắc

DO GA GIA CONG

Mục lục

Lời nói đầu .2

I.Chọn máy để gia công chi tiết .3

II.Chọn dụng cụ cắt .3

III.Tính toán thiết kế nguyên lí làm việc .3

3.1.Phân tích chi tiết .3

3.2.Chọn loại đồ gá .3

3.3.Chọn chuẩn .3

3.4.Phương án kẹp chặt .5

3.5.Chọn các phần tử của cơ cấu kẹp chặt 7

3.6.Chọn nguồn sinh lực .8

3.7.Kiểm nghiệm bền cho một số chi tiết .9

IV.Kết luận .9

Tài liệu tham khảo 10

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.mediafire.com/view/f4bzbvfz8ddghgi/de10_jipfbYAbEG_20130112113932_4.doc [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button