Chưa phân loại

Đồ án Chi tiết máy Thiết kế đồ gá

DO AN DO GA

MỤC LỤC

Lời nói đầu .1

I.Thiết kế cơ cấu định vị .2

1. Phân tích sơ đồ định vị và các bề mặt chuẩn 4

2. Lựa chọn, thiết kế các chi tiết của cơ cấu định vị .5

II.Phân tích lựa chọn kiểu đồ gá theo năng suất .6

III.Tính toán thiết kế cơ cấu kẹp.

1. Tính toán lực kẹp 7

2. Thiết kế cơ cấu kẹp .9

3. Kiểm tra bền 11

IV. Phân tích tính toán nguồn sinh lực

V. Thiết kế tổng thể đồ gá .12

VI. Tính toán xác định các chỉ tiêu về độ chính xác , bền và bền mòn .13

VII. An toàn lao động .14

VII. Tài liệu tham khảo .14

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.mediafire.com/view/b5i56n1hb8ekxuv/do_an_do_ga_djhvJJvEV2_20130113072647_4.doc [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button